PHOTOPRINT- DỊCH VỤ IN TỪ ĐT

QUY TRÌNH CHỤP VÀ NHẬN ẢNH:

BƯỚC 1)  TẠO DÁNG CÙNG BẠN BÈ TRƯỚC CÁC BOOTH CỦA EVENT

 

BƯỚC 2)  DÙNG ĐT CHỤP LẠI KHOẢNH KHẮC BẠN MUỐN LƯU GIỮ

 

BƯỚC 3) GỬI HÌNH ẢNH VỀ LIVEPHOTO THEO MẪU VÀ NHẬN ẢNH

GALLERY

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *